מה לא נאמר בנושא גיל ההתבגרות? כל כך הרבה ועדיין אין מתכון מנצח אחד לעבור אותו בקלות. הסיבה המרכזית לכך היא שגיל ההתבגרות במהותו הינו חיפוש אחר זהות אשר מתעצבת בעקבות התנסויות וקונפליקטים במטרה להביא ללמידה, עצמאות, וגיבוש ה-'אני'. פעמים רבות כדי לגבש את זהותם נערים ונערות בוחנים את הגבולות ומגיעים למצבי קיצון שיכולים להיות מסוכנים עבורם. לצד הקשיים הרבים קיימות גם הזדמנויות לצמיחה, לחוויות חיוביות, וגילוי הכוחות הפנימיים המתאפשרות בעזרת הכוונה ותקשורת פתוחה על הנושאים המעסיקים גיל זה.

לעיתים יש צורך בגורם מקצועי אשר יסייע לנער או לנערה ולמשפחה לעבור תקופה זו באופן בונה ומעצים.
 

גיל ההתבגרות

סוג טיפול זה מאפשר מרחב חווייתי בו ניתן לא רק "לדבר על", אלא לבחון באופן פעיל את התכנים הרגשיים המעסיקים את הנער או הנערה. לרשותנו עומדות מגוון טכניקות (לדוגמה חילופי תפקידים) שבאמצעותן אפשר להבין ולהמשיג דילמות וקונפליקטים שונים, וכן "להתאמן" ולהתנסות בדרכי פעולה מיטיבות. כל זאת תוך תקשורת בגובה עיניים.
 

טיפול פרטני בנוער

 גיבוש זהות

♦ פיתוח עצמאות

♦ קשרים חברתיים והתמודדות עם לחץ חברתי

 יחסים רומנטיים ומיניות

 יחסים עם ההורים והמשפחה

 דימוי-עצמי

נושאים מרכזיים: